Forenzní značení – neviditelná ochrana nejen jízdních kol

Forenzní značení kol je metoda, pomocí které je možné jízdní kola, koloběžky nebo invalidní vozíky označované unikátní látkou, v níž jsou mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem. Takto označené kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, obdobně unikátní jako otisk prstu. Tento systém označování kol a invalidních vozíků spustí Česká Lípa o těchto prázdninách.

Ačkoli jsou mikrotečky s kódem neviditelné, kolo je označené viditelnou samolepkou, která potencionální pachatele informuje, že je kolo opatřeno syntetickou DNA a zaregistrováno v nadnárodní databázi výrobce tohoto značení. Jedná se o účinné preventivní opatření, díky kterému se daří snižovat počet kradených kol. Alespoň praxe ve městech, kde tento systém forenzního značení funguje, tento trend ukazuje. Věříme, že stejný efekt bude tento systém mít i v České Lípě. V případě krádeže označeného kola je snadnější při nálezu kolo identifikovat. Navíc, označením kola nedochází k jeho estetickému či faktickému poškození, služba je pro občany zdarma.

V letošním roce má Česká Lípa k dispozici sadu identifikačního forenzního značení, se kterou je možné označit 200 jízdních kol a 50 invalidních vozíků. Počítá se také s tím, že označeny budou i koloběžky, které se od 2. května začaly půjčovat v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí. Samolepky lze na kola aplikovat za hezkého počasí, kdy je minimum prachu a vlhkosti. Před samotným značením je nutné kolo řádně očistit.

Samotné označování je tak naplánované od července do září letošního roku. Zájemci o forenzní označení kola či invalidního vozíku si mohou konkrétní termín zarezervovat na tomto webu. K označení musí mít občanský průkaz a ideálně kupní smlouvu. Pokud kupní smlouvu občan mít nebude, stačí čestné prohlášení, že je majitelem kola či invalidního vozíku. 

Označování kol bude probíhat na dětském dopravním hřišti za přítomnosti zaměstnance městského úřadu a příslušníka městské policie. Před spuštěním systému naše pracovníky vyškolili městští policisté z Karviné a Českého Těšína, kteří mají se systémem forenzního značení bohaté zkušenosti. Za spolupráci jim tímto děkujeme.